9th JFKO – Videos

9th JFKO All Japan Open – results and videos from the finals. Official site JFKO visit for more info, pictures and JFKO news!

Men Lightweight

1. Gai Beniya / Kenbukai

2. Masamitsu Niisato / Buritsu Kaikan

3. Tenshin Sawai / Shinkyokushin

4. Syonoshin Uomoto  / Uomotoryu Kempo Karate

Men Light Middleweight

1. Toma Maehira / Shinkyokushin

2. Yuki Otsubo / Shinkyokushin

3. Kaede Hiraki / Byakuren-Kaikan

4. Hiroki Kureya / Rengokai

Men Middleweight

1. Yuto Fukuchi / Byakuren-Kaikan

2. Hotaka Yoshizawa / Shinkyokushin

3. Keijiro Tsukamoto / Shinkyokushin

4. Yuki Ushirosako / Shinkyokushin

Men Light Heavyweight

1. Yota Kaneoka  / Shinkyokushin

2. Daiya Katagiri  / Kenbukai

3. Kazushi Watanabe / Shinkyokushin

4. Rai Hayakawa / Sakura Juku

Men Heavyweight

1. Daisuke Tada / Byakuren-Kaikan

2. Nariyoshi Tada  / Shinkyokushin

3. Yuta Goto / MAC Dojo

4. Yusaku Watanabe / Shinkyokushin