Verdenseliten i Oslo!

Helgen 21-23 oktober arrangerte Oslo Shin seminar, og NKO’ere med venner fikk trene under noen av verdens beste utøvere. Monika Zielińska og Maciej Mazur fra Polen, begge med medaljer i EM og VM, annerkjente som sådan.

At helgen svært velykken er det ingen tvil om, og det har med at det var god innsats fra flere hold. Først og fremst er det svært gledelig å se hvordan Oslo Shin stadig vokser i kapasitet, og kan dra av et arrangement med 50 deltagere – samtidig som med har solid deltagelse på selve seminaret.

Som sagt så hadde man to av verdens beste fullkontakt utøvere på besøk, og det var ikke fritt for at spenningen steg når det nærmet seg start. Noen har trent med Maciej Mazur tidligere – og fått gode erfaringer med hans kvaliteter. Monika Zielińska var dog for alle et uskrevet blad når det kom til instrutør delen – hva hun gjør på matta var det flere som hadde kjent litt på tidligere.

Med disse kapasiteter, så er det ikke fritt for at man hører ekstra godt etter når instruksjonenen pågår. Begge gjør seg meget godt forstått, og man forstår raskt at det er en gjennomgående tanke bak treningen. Ikke bare per økt, men gjennom hele helgen som sådan. -nok et bevis på nivået.

Nivåbevisst trening er et annet tema. Selv om agendaen var satt, så justerte man inn nivået til mest utnyttelse. Når oppgavene lå i overkant av nivå, fikk gruppene mer tid og flere øvelser å knekke “nøtta” på – før man gikk videre. Mye tekniske driller kombinert med tøff fysisk kjøring satte etterhvert spor – gode spor som sådan!

Deltagere ble delt inn i to grupper, hvor den ene bestod av aktive utøvere og den andre de som lurer på å bli det samt de som muligens har vært det – eller de som liker å trene! Raskt oppsummert så kan man trygt si at alle fikk sitt – og vel så det!

Norge var på sin side representert fra hele landet, med bl.a Trømsø i nord, Arendal i sør, Bergen i vest som noen av ytterpunktene. Mer spesifikk vil det si at Tromsø, Horten, Modum, Arendal, Ringerike, Egersund, Etne, Fana, Bergen og Oslo var representert. NKO fortsetter i godt driv, gode arrangement til lav kostnad – høy kvalitet til alle!