45th All Japan Open Karate Championship results

 45th All Japan Open, winner are honored..

1.Kosei Ochiai
2. Daiki Kato
3. Kenbu Iriki
4. Yuji Shimamoto

..read more

1. Kosei Ochiai Tamesiwari Award
2. Daiki Kato
3. Kenbu Iriki
4. Yuji Shimamoto
5. Marek Wolny POLAND
6. Tatsuya Hasegawa Fighting Spirit Award
7. Syunsaku Kawase
8. Yuki Maeda
Technical Award – Atsushi Kawase
Women
1. Nene Mizuno
2. Sayaka Kato Technical Award
3. Nicole Bigler
4. Yui Kikukawa Fighting Spirit Award

TOP 32
Group A

 • Kazufumi Shimamoto
 • Hideki Watanabe
 • Tsuyoshi Midori
 • Syunsaku Kawase
 • Toshihiro Kanamori
 • Maciej Mazur – POLAND
 • Kosei Ochiai
 • Tsutomu Murayama
Kazufumi Shimamoto vs Hideki Watanabe
Tsuyoshi Midori vs Syunsaku Kawase
Toshihiro Kanamori vs Maciej Mazur POL
Kosei Ochiai vs Tsutomu Murayama

Group B

 • Kenbu Iriki
 • Atsushi Kawase
 • Ilya Yakovlev – KAZAKHSTAN
 • Kazuya Yamamoto
 • Kensuke Tsuji
 • Shinji Sakamoto
 • Marek Wolny – POLAND
 • Kenta Mori

Kenbu Iriki vs Atsushi Kawase

Ilya Yakovlev KAZ vs Kazuya Yamamoto

Kensuke Tsuji  vs  Shinji Sakamoto

Marek Wolny POL   vs   Kenta Mori

Group C

 • Daiki Kato
 • Mizuki Sakai
 • Yoshinori Nagano
 • Shin Kameyama
 • Taiga Chika
 • Goh Kusubae
 • Tatsuya Hasegawa
 • Kunihiro Suzuki

Daiki Kato vs  Mizuki Sakai

Yoshinori Nagano vs  Shin Kameyama

Taiga Chika vs Goh Kusubae

Tatsuya Hasegawa vs Kunihiro Suzuki

Group D

 • Taketomo Eguchi
 • Yuki Okada
 • Jyunki Ochi
 • Yuki Maeda
 • Kazuhito Yamada
 • Syohei Yamano
 • Yutaro Kawase
 • Yuji Shimamoto

Taketomo Eguchi vs Yuki Okada

Jyunki Ochi vs Yuki Maeda

Kazuhito Yamada vs Syohei Yamano

Yutaro Kawase vs Yuji Shimamoto

Women Block A:

 • Nene Mizuno
 • Chisaki Araki
 • Nicole Bigler
 • Rika Hasegaw

Women Block B:

 • Yui Kikukawa
 • Miu Uranaka
 • Chihiro Kubota
 • Sayaka Kato