Samling Region Øst 14. mai 2016

Reg_østLørdag 14. mai er det tid for en regionsamling i Region Øst. Sted blir Horten (ettersom alt av kapasitet var opptatt i Fredrikstad ift håndball cup) Nå frem mot graderingstider, blir fokus der etter og uansett grad og erfaring er alle vel møtt! (klokkeslett kommer)

Regionen har vært særdeles aktiv på nyåret, med mange turer til utlandet for å løfte kompetansen, og her blir det da en mulighet i å få tilegnet seg ny kunskap samt forsterke sin “gamle”! Instruktører på leiren blir regionens hovedtrenere fra de forskjellige klubbene!

  • NeveLørdag 14. Mai 2016
  • Horten (eksakt tid og hall kommer)
  • Alle grader, nivå og alder.
  • Tema – basic og Kata.

Region Øst har vært særdeles aktiv denne våren, og det drypper ned på de som kommer på regionens samlinger. Med flere seminarer og treningssamlinger både innenfor og utenfor landets grenser, koker det av in-puts og gåde råd nå i den siste perioden frem mot gradering. -og selvsagt skal man ikke gradere, da kan man i hvertfall unne seg litt påfyll faglig! 😉

Instruktører blir Regionens egne, hovedtrenere m.fler.

Da sees vi i Horten 14. Mai!

Sist på samme tid var det femti deltagere innom – greier vi det i år også??!!

2015_reg_Ferder-11