Mushin Challenge 2014 – ref

For niende gang ble Mushin Challenge avholdt, og med et nedjustert kampoppsett til 43 “kamper” kan man trygt si at arrangementet holder koken! Det var en agenda å motivere nye og flere av den yngre garde til åtets Mushin, noe som var gjort med godt resultat. Flere steppet inn matta for første gang i sitt liv, og det står det stor respekt av! Og det er i denne settingen simulerings stevne som dette er kommer til sin rett – litt skummelt, men i tryge omgivelser.

Det har blitt en god tradisjon Mushin Challenge, og eventen lever nå sitt eget liv. Det er alltid en sterk stamme som bidrar både på og i selve arrangementet, samt at miljøet rundt i regionen er innstillt på å sette dette på agendaen.

Men det er selvsagt ikke dermed sagt at ting går av seg selv, tror man det så vil det falle tilbake som alt annet.Man må jobbe å stimulere det behovet som er til stedet, samtidig som man hele tiden lodder det riktige verdien i det man gjør.Det at de som stiller føler at dem virkelig får tilbake noe for å stille er noe av kjernen. De vil komme igjen, og de vil være de aller beste ambassadører videre for å rekruttere nye inn i gamet.

Trappetrinn.

Det er lagt opp til at man kan vokse innad i Mushin Challenge. Fra å være komplett uten erfaring til å spisse seg med internasjonal gjennomføring.Dette er i grunnen ikke noe mer innviklet enn f.eks et graderingssystem, hvor man inspireres videre oppover i et utviklende system.

Ute i spotlight `en gir en helt egen følelse for de fleste! Ingvild Hammer Hovda leverer spark i en av sine tre kamper lørdag.

 

 

Den gode miksen av klubber og erfringer gjør at det er mye å hente på den tekniske siden.Med et drøyt titalls utøver med internasjonal erfaring, er det mye å plukke opp for de som er på veg oppover. Og denne delen er også viktig, at man tidlig kan få en ide om hvor dette kan ende opp. Dette er også en medvirkende årsak til at man stadig ser utøvere bryte barrierer i Mushin, som f.eks å bevege seg fra å gå med beskyttere til uten.

Tett atmosfære er vektlagt på Mushin, og de som er på matta får virkelig hjelp av publikum rundt. Og her spiller det ingen rolle hvem som “er best” et skolert publikum gir honør til teknikk, vilje og alt som har med  kamp å gjøre! Og det er blant annet dette som gjør at denne simuleringen fungerer.

Utøvere som stiller får kamptid som garranti. Etter oppstett blir man satt opp med 2-3 treningskamper. Dette er får å garrantere at man får et utbytte av å stille opp, samt at man får erfaring i å “gå videre” i en turnering. Denne delen er det mange som ikke opplever før dem står i en ekte turnering, og da trenger man all erfaring man kan tilegne seg på forhånd.

Det skal rettes en stor takk til alle som var på plass, og spesiellt til den yngre garde som steppet opp for første og annen gang – samt de som har jobbet med disse får å motivere dem til å bli med!

Osu!

Vi jobber med å snoke opp bilder.. ;o)

Merk at Mushin Challenge 2015 vil være et ti års jubileum.