Shin Norway info

Klikk bildet for større format

Siden inneholder informasjon om treningssamling 14-16 august i regi av NKO.(tekn.arr Ringerike kk)

Grunnet utfordringer vedrørende COVID-19, har samlingen denne helgen begrensede antall plasser. Det antallet er nådd 26. Juli. Skulle man få tilgang på flere plasser, blir dette kommunisert ut på NKO sin FB side.

Samlingen, opplegg og rettningslinjer.

Det som skiller samlingen fra tidligere er (naturligvis) situasjonen Norge befinner seg i, ift Covid-19. Oppdatering på regelverk og rettningslinjer følges nøye.

Fra helsedirektoratet arrangerer man på grunnlag av linjer beskrevet under: (link til side)

  • personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet
  • fra 1. august: konkurranser der alle deltakerne er under 20 år og aktiviteten ikke kan utføres som normalt dersom en skal overholde avstandskravet til enhver tid, se pressemelding (regjeringen.no)

Dette medfører at samlingen har skriflig påmelding (ift smittesporing) Og at tilskuere, følge osv over 20 år ikke deltar denne gangen. Man må også innse at det kan komme avlysing når som helst – om rettingslinjer fra regjering tilsier det.

Program/timeplan, påmelding

Klubber som er påmeldt:

  • Horten
  • Færder
  • Modum
  • Lørenskog
  • Egersund
  • Bergen
  • Ringerike