Nytt lokale

Litt står fortsatt igjen, men vi er ute fra Ringerikshallen og så godt som inne i den nye hallen!

Såpass i rute er vi at vi kan love trening søndag til vanlig tid 13-15.00.

Svein Arne Carsten og Rune var noen av de som tok i et tak på fredagskvelden.

Steffen rakk også innom selv om det var nytt gulv hjemme som fikk det meste av tiden.

Så til alle RKK-utøvere og alle de som måtte interessere seg: normale treningtider er fra og med søndag av (fri mandag 1. pinsedag)!

 

Spre budskapet!

PS: Gradering 11.,12. og 13. juni.