Norway Fullcontact Karate Organization

Ettersom interessen øker og spørsmålene kommer oftere rundt dette, er det nok på tide å informere ift vårt, NKO sitt medlemskap i World Fullcontact Karate Organization. Dette er ikke en nyhet, selv om det muligens blir det for noen. Dette er kort og greit et paraply organisasjon som NKO er automatisk medlem, siden WKO-Shinkyokushin er medlem sentralt. Dette er altså ikke noe som man har etablert i Norge sånn sett, men som automatikk ift det å være medlem i WKO-Shinkyokushin (bildeinfo fra fullcontact karate jp)

Som sagt så er ikke dette noen nyhet, og det er faktisk 10 år siden dette kom i gang (World Fullcontact Karate Organization ble registrert 2011) men for Europa har det kommet sterkere først i de siste årene, naturlig nok siden dette organiseres ut i fra Japan – i første omgang. JFKO webside

The article contains information for the Norwegian organization members. No new organization has been established in Norway, but the need to inform NKO Shin Norway’s members is there. Not everyone is aware of how NKO Shin Norway is connected to WFKO by being a member of WKO. And since not everyone was aware of the differences between WFKO and KWU, cooperation and further on, so it was important to point this out. In addition, general info was added related to the history of JFKO / WFKO, and how the process has been.

WFKO Board

Parallell til dette (som mange forveksler) er KWU Kyokushin World Union. På forespørsel fra KWU, takket WKO-Shinkyokushin offisielt nei i 2011 ift medlemskap. (Informasjon rundt dette ligger i WKO nyhetsbrev for 2011, utgitt i januar 2012)

Japansk genistrek

WKO ber inn alle andre fullkontakt organisasjoner til All Japan Open våren 2012. Midori oppfordrer alle organisasjoner om å stille, og lyser ut at vinner man – så får man plass i WKO VM 2013 i Litauen. Dette anses å være en stor gest, og det viser seg at oppslutningen er meget sterkt fra andre organisasjoner – og man får se i Litauen at Midori har holdt ord.

Gir mer for å oppnå mer

WKO gjør ytterligere en genistrek, og det er å avvikle Shinkyokushin ALL JAPAN OPEN (vektklasse) De gir avkall på navnet og i 2013 kommer The 1st JFKO All Japan Open (JFKO – Japan Fullcontact Karate Organization) JFKO er altså etabler og i full drift, og dette blir med WKO som initiativtaker er organisasjon med et blandet styre fra forskjellige japanske fullkontakt organisasjoner.

Dette tar helt av, og JFKO All Japan Open vokser enormt, og man får virkelig se hva dette landet har å by på når det kommer til fullkontakt. Når man lanserer 1st WFKO International Tournament – 2018, altså hvor resten av verden kan komme (om man vil) Bare på herresiden er det over 370 deltagere på 4 klasser! Offisielt VM i WFKO regi blir avholdt i Japan september 2021, da har man gjort kvalifiseringer for å tynne ut staben.

JFKO FB og WFKO FB

9 Fullkontakt forbund/organisasjoner blant de 16 som kom på pallen / herrer 2017

Den 4. utgave av JFKO All Japan Open 2017

EUROPA – EFKO

Etter hvert kommer man mer i kontakt med dette i Europa også. Og man begynner å se EFKO European Fullcontact Karate Organisasjon. Samme oppbygning som i Japan, og som sikkert noen husker – NKO deltok i EFKO 1st European Championship i Belgia 2020, hvor man også greide en sterkt 3.plass. EFKO styret består av forskjellige personer fra fullkontakt organisasjoner i Europa. Her så man flere organisasjoner delta, og fra Norge var også NKKO representert.

Som nevnt innledningsvis, så er NKO automatisk medlem av dette, siden WKO sentralt er medlem. Dette er altså ikke noe NKO har meldt seg inn i selv. Dette er identisk til at KWF (NKKO) IFK (IFK Norge) er automatisk medlemmer av KWU-Kyokushin World Union.

Offisielt sammen arbeide.

I 2015 avholdt KWU sitt andre VM. Der var Kenji Midori invitert for å diskutere sammen arbeide. Russisk topp politiker Yuri Trutnev var KWU sin representant, hvor han også står som co-chairman. Det ble da signert en avtale om sportslig sammen arbeide – hvor man offisielt kan delta på hverandres turneringer, treningsleirer osv. Det man gjentatte ganger har blitt minnet om, er at man ikke må blande dette sammen organisatorisk. Dette fordi det er grunnleggende forskjeller i de to organisasjonene som kommer i konflikt. (Muligens tydeligst beskrevet i WKO nyhetsbrev April/Mai 2017)

Som «alle» Fullkontakt organisasjoner, så promoteres det at dette skal munne ut i at Fullkontakt skal ende opp i OL. Selv om det promoteres ofte, så er det vel ikke mange som ser dette som noe realistisk i det hele tatt. Og spesielt ikke etter at poeng-karate forsvant ut før det egentlig fikk prøvd seg. Karate som tilleggs idrett i Tokyo OL ble eneste stikk per nå, ettersom Paris OL 2024 ikke har Karate på programmet.

Utfordringer for paraply organisasjonene

I motsetning til Japan så har man ikke klart rekrutteringen på samme måte når det kommer til turneringer. Og det skyldes blant annet at man har ikke fjernet noen som Japan gjorde med All Japan Open – man har bare lagt til. Det medfører at det blir ENDA flere EM, og så tett i mellom dem at det lar seg vanskelig avholde i den stil som en EM tittel burde ha. Dette er på EFKO sin agenda, så man får se hvordan det utvikler seg. Det ingen er tjent med er EM (eller VM) som lager “meriterte” utøvere, uten å vinne en eneste kamp.

Siden WKO har mer enn 100 medlemsland, så vil det si at WFKO har det samme + x antall nasjoner som måtte stå utenfor WKO som kommer inn under andre org. Per mars 2021 har WFKO 326 forskjelllige org. / grupperinger.

Noen logos til andre land som vi kjenner godt til: