God Jul i region Øst!

ostfold_grad2016-1-kopiFørjulstid er synonymt med gradering for de aller fleste klubbene. Og inn mot dette er det hektisk og hard trening rundt om. I løpet av denne siste uken var dagen for gradering kommet, og Oslo Shin reiste til Østfold for å gradere sammen med de under ledelse av Ringerike kk -samt at Tony Sempai var på plass fra Modum Kyokushinkai.

←Sarah og Emil, med Egil bak.

Oslo Shinkyokushin har som planlagt jobben jevnt og trutt “under radaren” Planen fra oppstart har vært å jobbe som en filial under Ringerike karateklubb. Dette siden de med ansvar trener jevnlig i klubben. Oslo Shin har fanget opp de som kommer til Oslo by med erfring eller kjennskap til Kyokushin. Så har man faktisk et sted å trene sentralt i Oslo! Det blir også enkelt siden det ikke er noen form for politisk agenda, så folk kan “komme og gå” etter eget ønske. Egil Stekens er den som står for hovedansvaret, og har opparbeidet seg erfaring nasjonalt såvel som internasjonalt de siste år. Trener “testen” kan man også si er i boks etter disse dager, for denne uken har det vært kandidater fra Oslo Shin som har gradert til betydelige grader.

ostfold_grad2016-4-kopiOslo Shin sin “parallell” finner vi altså i Østfold, John Skinnes⇒ er hovedtrener med de samme oppbyggende evner som Egil⇒ Noe mindre fartstid i Kyokushin, men Shotokan som base er ingen direkte bakdel heller! John  står for all opplæring og graderte også selv denne gangen, og det med solide resultater både for seg og sine! Emil, Sarah, Espen, Marion og John. Dagen var onsdag, 14. Desember.

2016_graderingGraderingen hadde da altså et par fra Oslo, Samuel⇑ (orange belte) og Odd Carsten pluss de nevnt over. I tillegg hadde Egil lyst på en runde også, så han var på rekka sammen med de andre! Dette er en særdeles god kultur man har fått i regionen, at man deltar på graderinger som “statist” Det samme var tilfelle for Tony Sempai fra Modum, som var på plass. Tilstedeværelse er et vært viktig element om man skal lykkes i å komme noe sted.

←John Skinnes og Tony Rytter

ostfold_grad2016-3-kopiI løpet av de kommende timer som kandidatene var på linja, så fikk dem testet seg fra “ende til annen” Litt av fokus fra graderings ansvarig var dette med å jobbe mot en dypere forståelse hele tiden. Alt for mange bruker sine treningstider på å etterape bevegelser, uten å kunne gjøre noe mer ut av dem. Dette kommer også tydelig frem når man krysstester kunskapen i gitte bevegelser.

Emil, Espen og Samuel – Odd Carsten i bakgrunn

Hjernen, en stor muskel

Det var ikke noe å si på innsatsen, den var upåklagelig! Og miksen av hodejobbing sammen med fysisk kjøring tar på så det holder. Men “miksen” er viktig, for de graderinger som går på autopilot krever ingen reell kunskap – kun evnen til å etterape.. Med god variasjon – altså f.eks unngå å kjøre lange sekvenser med ich, ni san mawatte, ich, ni san mawatte, ich, ni san mawatte, ich, ni san mawatte…… dette er liten utfordring teknisk. Hjernen er som en stor muskel, den kan trenes for å utvikle seg – teknisk trening et godt hjelpemiddel.

Fra venstre foran: Sarah, Emil, Espen, Samuel og Marion. Bak: Egil, John og Odd Carsten. Mer tekst fortsetter under bildet)

wp_20161214_20_23_25_pro

Når den tekniske delen var over fikk man også en god runde på styrkesiden. Og her var det også litt for en hver “smak” Stønn gjennom sammenbitte tenner var en felles melodi, og hvem kan laste noen for det?!  Knallhard jobbet hver og en for å toppe sitt bidrag.

Graderingspass – det endelige bevis!

ostfold_grad2016-13-kopiEtter en gjennomgang fikk kandidatene det endelige beviset på at graderingen var i boks. Signering og stempling av pass stod for tur. Selv om noen dømte seg hardt, og mente selv at dem kunne prestert bedre, så er det nå en gang sånn at sensor tar sin beslutning åkke som. Og en annen ting som man finner ut etterhvert, det er dybden i det man faktisk har prestert.

Trenere: Steffen – Ringerike, Egil – Oslo, John – Østfold og Tony – Modum.

Etter dette var det alle til hvert sitt, og selv om det ble sen ankomst på Ringerike, var man topp motivert til neste dag, for da var det gradering på Ringerike hvor klubbes utøvere med noen av de høyere graderte fra Oslo Shin på plass. -og jada, her stilte topprekken fra Oslo nok en gang opp som deltagere, for å få seg en skikkelig økt!

Gradering på Ringerike

2016_gradering-21Det ble en skikkelig økt, og tre timer på straken var drøy kost for de aller fleste. Selvfølgelig kan innholdet i tre timer variere i inntensitet, men det blir relativt lite som går “rolig” for seg. En god gjennomføring på kampdelen var også på plass, og her lå det klare rettningslinjer på hvordan dette måtte være. Vurderingen av kandidatene ligger tre delt: 1-basic, 2-kata og 3-kamp.

Det er også 2016_gradering-12-kopifor lengst blitt avleggs med steinalder metoden for kamp, hvor det er “suck it 2016_gradering-32up” i x antall kamper – og graden er din. Altså at man banker kandidatene, og i praktisk betydning går det ut på å lade kanonen en gang i mellom når man klarer for å fyre av mellom all julingen. Nei her fikk kandidatene vise teknisk skikkelighet i de forskjellige sammenheng, og med internasjonale fighters som tilskudd ble det nok av muligheter til det!

←Tina og Vårin – to norgesmestere møtes!

Se bilder og mer på Ringerikes kk sin web!

Ikke glem å kikke innom de andre klubbene i Region Øst: Horten Karateklubb og Færder Karateklubb!