Endring i knockoutforskriften?

WC2013-15-KopiIdretter med “Knock-out” til hodet er og har vært et helt eget tema i Norge. Den siste tid har det vært stor pågang fra Bokse Norge, og da aller mest fra NPBF, Norges Profesjonelle Bokse Forbund.Det var en milepæl ved sist “justering” når hjelmen forsvant, denne gangen er det videre endringer som gjør at man på generell basis vil nærme seg internasjonalt regelverk.

Fra NPBF har man etterlyst svar, og kultudepartemantet sender nå følgende forslag på høring…..

  • § 7. Karantenebestemmelser: Ny karantenebestemmelse for utøvere som deltar i kamp med effektiv kamptid 12 minutter eller mer.
  • § 8. Kamplengde: Øke maksimal effektiv kamptid per døgn per utøver til 36 minutter. Fastsette maksimal kamptid for en utøver per år.
  • § 10. Aldersgrense: Øvre aldersgrense heves til 40 år.

– Regjeringen ønsker å legge til rette for proffboksing i Norge. Link

Dimitar_TrampovFor Fullkontakt Karate er det i grove trekk lite av dette som vil merkes.. Det sett opp i mot at det er enn så lenge såpass små forhold/turneringer at man ikke kommer opp i mot det totale kamptid. Aldersgrense økes til 40 år, vil nok i noen enkle tilfeller veie inn,men nok en gang er det totalt sett marginale utslag.

⇐Bulgarske Kyokushin icon, og trener til Valeri Dimitrov, Dimitar Trampov alder 48..og etter dette deltok han i VM et par år senere.

Det man uansett skal merkke seg, at til tross for små utslag så er det prosesser som foregår, og man kan si det går i riktig retning. Som nevnt så er det boksingen som står sentralt i denne prosessen (sett fra idrettens sin side) ønsket om å arrangere proffboksning i Norge har stått høyt. Dette er prosesser som er omstendlige, og tar naturlig nok tid. Proffboksing med den norsk eliten på hjemmebane er selvsagt noe å se frem til, og oktober har de aller fleste satt av til internasjonal proffboksing i Norge, Oslo Spektrum.

Brekkhus har vært mer en sentral i å få dette mulig, og her har det vært mange skjær i sjøen. Her var det også ift doping forskrifter, hvor Norges Idrettsforbund mente at antidopingarbeidet ikke var godt nok tatt vare på i søknaden. Ny søknad ble sendt, og Antidoping Norge, Norges Idrettsforbund og Team Brækhus har kommet til enighet.

breakkhus

Siste “skudd” i den retning, er at Brekkhus denne helgen er i USA, der hun er i samtaler med UFC (MMA) Noe ironisk mener mange, ettersom UFC forlengst har brukt opp alt av troverdihet ift doping. Om Brekkhus skal inn i MMA vil tiden vise, man vet av erfaring at dette vil selge – og penger er det mer enn nok av i UFC.

I likhet med kvinneboksingen trenger man naturligvis påfyll av utøvere i dameklassene, her er det som man kjenner til i mange kampidretter langt færre på damesden. Til tross for å være overlegen innen boksing, vil dette bli en helt ny verden – som man har sett mange ganger før. Ikke bare på det tekniske plan. Her vil Brækkhus møte utøvere som har et langt mer tilsvarende støtteapparat og team rundt rudnt seg, som det hun selv har. Dette har utvilsomt vært en styrke i hennes boskekarriere. Teknisk er det et langt lerett å bleke, av med hanskene og til med bryting og Bjj… Men om hun bestemmer seg, så når hun nok de mål som blir satt – det har gjort det til nå..