Region Øst – hektisk sesongavslutning!

2016Reg_Grad (20)Det er alltid mye som skjer i region Øst, og siste innspurt på vårtermin 2016 intet untak..

Klubbene har sine respektive graderinger, men i tillegg til dette er det også samkjøring som den regionale graderingen som ble avholdt Horten i år. Samt en tilsvarende i Oslo, men da på lavere grader. Paralellt med dette går treningsutveksling som bare det, for sesongen er ikke riktig over ennå, sommerleir står for tur og også der er det noen som skal prøve seg opp mot nye grader.

2016Reg_Grad (41) – KopiLørdag 18. Juni var det som tidligere omtalt regional gradering i Horten. Her setter man i hovedsak høyere grader i fokus. Her får man også et samlet graderingspanel fra de respektive klubber som deltar. Færder, Horten og Ringerike (Oslo) var på plass.

Så allerede dagen etter var neste møte i regionen et faktum! Da var det Horten som kam på besøk til Ringerike for å jobbe med graderingsfight – ift de som skal gradere på årets sommerleir. Mandagen fikk Ringerike kk besøk fra Modum Karateklubb, som ble med på en god mandags økt på Ringerike.

Oslo_fred2016I

Påfølgende onsdag var det på`n igjen! Da samlet folk fra Ringerike , Oslo og Fredrikestad i Oslo. Her var det da altså klart for gradering lavere grader, samt at flere var med for å få seg en god treningsøkt! Oslo gruppen er en “filial” under Ringerike Karateklubb, men har også flere medlemmer som sånn sett ikke har noen relasjon til Ringerike kk.

Oslo_fred2016X – KopiOslo gruppen og Fredrikstad Shinkyokushin er i første fase av etablering. Her jobber man jevnt og trutt for å bygge nivå og et stabilt miljø. Egil Stemkens (Oslo Bak på bildet) og John Skinnes (Fredrikstad) har vist dette halvåret at det jobbes godt og målbevisst. Ikke bare når dem sine egne mål, men begge har nå elever som stør til gradering som forteller oss at opplæringen også er på plass!  Dette er svært oppløftende å se for alle i regionen!

Til uken er det sommerleri, hvor alle klubber og grubber i regionen er på pass, men jada det er selvsagt planlagt å møtes før det, skulle bare mangle! Godt jobbet alle som en OSU!