Fight camp Tromsø 2016

Tromso2016 (17) – KopiNok en gang var det klart for en strålende weekend i “Nordens Paris” Tromsø, og det var selvsagt Kyokushin karate på dagsplanen! Tromsø Karateklubb har en særdeles sterk kultur innen Kyokushin. Verdiene er gode og sterke, og dette preger klubben positivt i den form at ingen sitter på sidelinjen. Finnsnes, Harstad, Ringerike og Tromsø kk var på plass, med trening fredag og lødag samt “turnering” på søndag.

Fredag var det klart for en økt med barn/ungdom og en økt med den eldre garde. Barn/ungdoms økta gikk som en blandings økt, led litt lek, litt alvor og mye Karate! Litt kalibrerinng av guppa ble det også gjort, så man kunne ytterligere skreddersy opplegget dagen etter.

Tromso2016 (39) – KopiEtter hvert entret den eldre garde Dojo`n, og en blandings økt ble gjennomført. Øvelser og teknikktrening ble mye av fokuset. Ikke nødvendigvis for at nå hadde man noe nytt man måtte gjøre fremover, mer som bruk til å åpne for nye tankesett -og selvsagt for treningens egen del.Nettopp dette var en måte det ble jobbet mye med denne helgen. Det å få noen tekniske oppgaver å løse, var like mye prosessen i og rundt temaet. Dette vil si at det ble mye teknisk jobbing hvor ikke akkurat alt lå klart som dagen, og da starter man å jobbe ut i fra sitt nivå og forutsetning for å nå målet. I slike øvelser vil utøverene løse dette forskjellige, siden man nettopp har forskjellig forutsetninger.

Kamptrening kan være så mangt, men Tromsø Karateklubb har et dypere syn på dette enn mange.

Tromso2016 (18) – KopiDette beror på at klubben anser det som sin plikt at alle trener og kjenner til “faget” kamp. -og da har det ingen ting med konkurranse og turneringsbiten. Selv om man begynner å bli godt voksen, så er det ikke sliik at kampdelen kun tilhører de unge med 24 timers energi og myke som gummi. Seniorer i klubben har et bevisst syn på dette, og det innebærer at man trener dette etter beste evne, i trygge rammer. Man får en fysisk god trening, og man ivaretar forståelsen for hva dette er, som vil gi en bedre evne til å trene andre og eventuelt bringe dem frem til turneringer. Samt at om man skal gradere – ja da står det kamp på programmet!

I tillegg til dette opplegget, var det også delt opp slik at man fikk en egen gruppe for damer. Dette var meget et godt trekk, og her jobbet man med noe av det samme, samt en del som er mer typisk for damefight, enn for herrer. Jo mer man fokuserer på dette, jo mer innsikt får man i hva som lønner seg å gjøre i dame gruppe og hva som er best felles.

Tromso2016 (44) – Kopi

LØRDAG kom brått, og klokken 09 var det klart for dagens første økt. Nå var leiren forsterket med flere utøvere, både fra Tromsø og Finnsnes kk. Her jobbet man igjennom flere driller som krever sitt av hodet og kropp. Det dreier seg om teknisk kamptrening. Og her er balansen mellom det at deltagere får sin trening,for sin egen del rett og slett – samt blandet med up dates og ny tenkning som preger utviklingen internasjonalt. Da får man en pakke hvor man trener for sinn egen del, samt en oppdatering som kan være nytting om man trener andre – samt at det kan være gøy å prøve seg på nue ting når man har trent i 20 år og mer!

Tromso2016 (27) – KopiLørdagens barn/ungdoms økt ble delt i to ettersom nivå og størrelsen på gruppen gjorde dette gunstig. Her ble det en god blanding av alle aspekt, også litt generell karatetrening. For uten om det ble det sparring (med og uten handicap!) driller for å bli bedre på elementære ting innen kamp. det er en solid barne og ungdomsgruppe i Tromsø kk, og i ledelse av Sensei Elisabeth blir alt godt ivaretatt.

.

Tromso2016 (1)

Lørdagens siste økt, var nok et godt besøkt økt. Etter å ha “myket” seg opp med et utall av sparke variasjoner og lesing til forsvar av disse, var det klart for hardere tak. Putejobbing stod på programmet, og da har det lett for å koste litt eksta. men ikke for det, her var det i all hovedsak teknisk bruk av putene. man har å kommet over det stadiet at man banker tankeløst i x antall minutter. Som en avslutning på økten, fikk man noen multi øvelser som tok hardt på kropp og spirit!

Søndagen var det klart for stevnesimulering, hvor man startet med de ynngste. Her fikk alle 2-3 kamper hver, hvor resten satt rundt å heiet på. Dette gjør noe med et hodet i mange tilfeller, og her så man at flere jobbet seg inn i settingen. Del to så var det senior, og her gikk det i hundre! For sikkerhets skyld var det et par Dan kandidater (til sommeren) som “tilfeldivis” fikk noen lange sett med nye motstandere inn! Også i denne gruppen så man at det ble litt ekstra når man stod i spot`n!

Tromso2016 (36) – KopiNok en gang var det en suveren helg i Tromsø karateklubb sin regi, og det er nå bare å telle ned till neste runde! Det er inspirerende å se hvordan instruktører selv stiller seg på linjen og presser seg til “døde” i et bevisst valg i å fortsette sin utvikling. Det er en sterk kultur som tilsier at man ikke skal “råtne på rot” fordi man ofte blir stående å instruere og organisere.

Bjørn og Erik A Sensei`s, gode eksempler på aktive instruktører under trening. OSU!

Tromso2016 (9) – KopiTromso2016 (16)

Tromso2016 (41) Tromso2016 (42) – Kopi