U22 fight samling, av og med ungdom!

Kampsamlinger er intet nytt, heller ikke ungdomssamlinger. Men at ungdom selv står for en del av instrueringen, ja det er mer skjelden vare! Men har dette noe for seg? Kan man finne ungdom som har rikelig med erfaring og ikke minst evnen til å lære fra seg?

Ja det kan man, og ikke bare en men faktisk to : Vilde Larsen og Haakon Kristvik Bye!

.

.

Det er ikke alle som i så ung alder har den erfaring som ←Vilde Larsen og Haakon K Bye har. Det unike er den erfaringen de har koblet opp i mot det internasjonale nivået, og erfaringer med å fighte under fullt Japansk reglement  – som vil si et reglement som overgår senior full kontakt i Norge.

RKK hadde denne  stillt Dojo til U22 disp, og teknisk ansvarlig var Steffen Haukedalen, som satte retningslinjer for de tema som det skulle jobbes med.Og her var det rett på sak med effektiv fighting, tilpasset og oppdatert etter fullkontakt internasjonalt. Man la vekt på at dette ikke skulle ligne noen versom for semikontakt eller begrensninger, men at det ble jobbet med fullkontakt. Grunnen er såre enkel, det er for at alle skal tidlig få et riktig bilde av det man faktisk driver med.

Selv om det var første gangen Vilde og ←Haakon stod for denne rollen, var det aldri tvil om modenheten og kompetansen de innehar. Det er slik at det hjelper ikke å være en god utøver og man ikke evner å gjøre seg forstått, og kan videreføre det man har. Samt dette med å bruke flere måter å forklare på for å treffe bredden. Etterhvert som de tekniske detaljene kom opp, fikk man virkelig se hvilke kvaliteter disse unge utøverene har. For dette var til tider såpass vanskelig for mange å få til. Da hjelper det ikke å kunne si : “det er feil, ikke gjør det sånn” Da må man forstå teknikkens dybde og hvordan den fugerer, og hvilke tiltak som helt konkret må gjøres for å sette dette på plass. Dette gikk på skinner, og de to unge instruktørene utfyllte hverandre, og hjalp en svært så fornøyd ungdomsgruppe som hadde møtt opp. Her ble tidsrammer og alt overgått – og det er slik det skal være!

Neste to timers økt var sparring! Her ble det sparret i lystbetont humør, og denn på denne økten fikk også de over U22 lov til å bli med! Dette ble en hærlig miks, og når man så eksempler på at ungdom vartet opp med eksempler på hva de hadde lært under første økt, ja da var man vel i havn!

Dette var første gang, men ikke siste! Og planen går alt sin gang om når neste runde skal avvikles!

 .

.