NM i Fullkontakt 2014

Lørdag 29.Mars 2014 er det klart for NM i Haukelandshallen, Bergen. Det var i 2010 det sist var NM i Bergen, og også da var det avholdt i Haukelandshallen. Det er på det rene at det NM som ble avholdt i 2010 er totalt sett det aller beste NM som har blitt avholdt i nyere tid, forholdene var godt tilrettelagt, samt at det var nok også knyttet stor spenning til det første NM som var “slått sammen” med Shobu Ippon og Wkf Karate.

..

.

.

2010 var et spesielt NM, og det var store forventninger til dette. Da skulle alle Karate NM slåes sammen, men i sine respektive stiler selvsagt, på en og samme dag. NM i 2010 infridde alt i forhold til hav et NM bør ha,og alt fra planlegging, gjennomføring og ikke minst informasjon i forkant var en medvirkende årsak til dette. I de påfølgende år har man ikke greid å holde denne gode starten felles nm fikk, og det meste har gått vesentlig tyngre. Et stadig synnkende antall deltagere har vært et diskusjonstema, men der må det være lov å si at det er ikke NM alene som har mistet deltagelsen, det er ikke på langt nær så interessant å delta i Karate stevner som det var for noen år tilbake.

Men det fine er at når man vet hvilken ramme NM hadde i Bergen sist, så kommer det ikke til å stå på de faktorer som har vært et diskusjonstema rundt om. Og at dato er satt kan også bidra mye til å få folk til å komme. NM sene datosetting og dårlig informasjon har gjort at mange ikke har sett det for seg å betale tusenvis av kroner for flybilletter og opphold med så mange usikre faktorer innblandet.

NM i fullkontakt skal være det ypperste stevne man har i Norge, og det også på deltagersiden. Her har man også diskutert rundt om i de forskjellige miljø om hvem som man håper på å se i et NM. NM altså NORGES BESTE utøver skal kåres. Da er det også slik at man skal ikke sende rubbel og bit for å delta der. Det skal være et godt nivå på de som stiller. Utfordringen til dette er nettopp kombinasjonen høyt nivå og stor deltagelse. Spissingen i Norge utgjør ikke en stor gruppe, og det er noe alle bør tenke over. For dette vil gjenspeile seg i antallet som skal kjempe om å bli den aller beste i Norge.

Når dette er sagt, så er dato satt, så da er det bare å begynne å trene!

Se frem til NM i Bergen 2014!

Teknisk arrangør Bjørgvin KK

NM INFO HER

.